Energetické úspory na budově knihovny v Kostelci nad Orlicí

Realizováno: 03/2021 - 06/2021
Byly realizovány stavební úpravy objektu městské knihovny. Stavební úpravy byly navrženy tak, aby v maximální možné míře respektovaly stávající architektonický vzhled. Bylo provedeno zateplení obvodového zdiva, výměna výplní otvorů, výměna klempířských prvků (parapety, atiky, oplechování stříšek). V místě atiky došlo k opravě okrajů hydroizolačního a tepelněizolačního souvrství střechy. Dále byly realizovány vnější motoricky ovládané hliníkové žaluzie, kastlíky žaluzií jsou nepřiznané.

Pošlete poptávku, nebo dotaz