Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou

Realizováno: 01/2017 - 07/2018
Stavba je umístěna mezi severní partie dvou stávajících objektů Sociálních služeb Města Rychnova n. Kněžnou. Pomocí této stavby dojde k faktickému provoznímu bezbariérovému propojení všech tří budov v jeden celek. Vnitroblok tvoří komorní prostranství s odpočinkovou zónou. Stavba je třípodlažní, od severu částečně zapuštěný objekt s plochou střechou. Z jižní strany byl navržen monumentální vstupní portikus přes dvě patra. Ten vytváří krytou odpočinkovou část s lavičkami a je zjemněn balkonem i přístřeškem nad hlavním vstupem. 1. NP je charakteru vstupní partie, kancelářského a technického zázemí (prádelna, technologie stavby). 2. NP obsahuje společenskou část - denní stacionář, s možností pobytu na krytých balkonech; a kuchyňský provoz. 3. NP je pobytovou částí s patřičným zázemím, jako je sesterna, jídelna. Páteřní chodba nejvyššího podlaží je koncipována i jako místo setkávání.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.