SEN objektu Svídnice

Realizováno: 01/2018 - 05/2018
Jednalo se o objekt dvoupodlažní bez podsklepení s nevyužívaným půdním prostorem, s valbovou střechou. Zateplení bylo provedeno vnějším kontaktním systémem s povrchovou úpravou silikonovou omítkou probarvenou. Došlo k výměně výplní. Rekonstrukce otopné soustavy s výměnou zdroje tepla zlepší komfort užívání a sníží se emise do ovzduší.

Pošlete poptávku, nebo dotaz