Sanace základového zdiva zámku Karlova Koruna - anglické dvorky

Realizováno: 06/2015 - 12/2015
Na zámku Karlova Koruna jsme provedli udržovací práce a opravy z hlediska odstranění vlhkostních a konstrukčních poruch konstrukcí. Technická opatření vedla ke zřízení větraných prostorů kolem celého objektu, izolovaných a zateplených anglických dvorků a použití sanačních účinných omítek na stěnách vnitřního zdiva anglického dvorku, které jsou zakryté zeminou se zatravněním, takže původní stav terénu parkánů se nemění.

Pošlete poptávku, nebo dotaz