Snížení energetické náročnosti na Sportovním gymnáziu v Pardubicích

Realizováno: 03/2015 - 08/2015
Na Sportovním gymnáziu v Pardubicích jsme prováděli celkové zateplení objektu, kdy se polystyrenem izolovala obálka hlavní budovy školy a přilehlá posilovna. Dále se prováděla na spodní stavbě školy izolace včetně odvodnění. Na vedlejší sportovní hale se rekonstruovala fasáda. Na závěr se prováděla rekonstrukce chodníku kolem školy a vnitřního dvora školy, kde byl použit asfaltový recyklát na zpevněné plochy.

Pošlete poptávku, nebo dotaz