Stavební úpravy MŠ Pod lesem, Ústí nad Orlicí

Realizováno: 09/2017 - 06/2018
Byly provedeny stavební úpravy, které zásadním způsobem mění celkové provozní řešení. Místnosti dětí jsou situovány pouze ve dvou podlažích - přízemí a v patře. Nový vstup pro obě oddělení dětí se nachází v přístavbě. Suterén a podkroví bude sloužit výhradně pro potřeby objektu a personálu. Stavebními úpravami došlo k nárůstu ploch dětských místností, změně wc, zřízení vyhovujícího zázemí personálu a ke změně stávajících měkkých stropů na nehořlavé. Přístavba byla provedena jako jednoduchá zděná stavba s keramickými stropy a s rovnou střechou. Na fasádě se uplatňuje dřevěný obklad, který jasně identifikuje původní a nový objekt.

Pošlete poptávku, nebo dotaz