ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny

Realizováno: 07/2018 - 09/2018
Stavební úpravou došlo k nástavbě přízemní vstupní části tak, aby byla rozšířena stávající družina. Stavební práce spočívaly ve vybourání okenních otvorů, obvodového pláště ve stávající místnosti družiny. Nad vstupní části došlo k odbourání atik a vrstev střešního pláště až na horní úroveň stávajících panelů. Nad tuto úroveň byl vzhledem k nedostatečné únosnosti této konstrukce proveden nový strop a vlastní nástavba.

Pošlete poptávku, nebo dotaz