Zateplení a výměna oken Divadla Aloise Jiráska v Úpici

Realizováno: 08/2017 - 06/2018
Bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí, vyjma kruhové nárožní části objektu, která je opatřena četnými architektonickými články vytvářejícími charakteristický vzhled, symbolizující hornický kahan. Zateplením by došlo k jejich znehodnocení. Významnou zateplovanou plochou je železobetonový strop nad hledištěm a trámový strop nad východní částí. Okna a venkovní dveře jsou provedeny dřevěné. K ochraně spodní stavby proti podzemní vodě byla vystavěna přístavby izolační a větrací chodby. Na nevyužívaném balkónu na východní straně se zřídil arkýř – předsazená místnost pro rekvizity. U hlavního vstupu se vnější dveře zcela zrušily, aby vznikl hlubší prostor mezi schodištěm a druhými vstupními dveřmi, které se mění na vnější.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.