Zateplení objektu DI ÚO Náchod, Krajské ředitelství policie

Realizováno: 08/2019 - 01/2020
Na stávajícím objektu byla realizována výměna výplní, provedení KZS, úprava střešních ploch odstraněním původních obkladů atik a doplněním nového povlaku střešní krytiny. Dále bylo provedeno dodatečné zateplení částí stropů, částečně realizováno nové elektroinstalace a osvětlovacích zdrojů a dílčí úpravy specifických solitérních prvků na fasádě. Původní odlišné řešení vzhledu fasády bylo po zateplení řešeno pouze barevným odlišením.

Pošlete poptávku, nebo dotaz