Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu Dobruška, Pulická 779

Realizováno: 09/2017 - 03/2018
Areál školy je tvořen stávající třípodlažní hlavní školní budovou spojenou propojovacím krčkem s objektem tělocvičny a novou školní budovou. V rámci zateplení byla snaha zachovat členění fasády včetně sloupořadí a říms. Stávající obvodový plášť byl doplněn kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu s přísadou grafitových nanočástic. Části fasád, kde nebylo provedeno zateplení (stávající zídka kolem schodiště) byly opatřeny sanační omítkou a fasádním vysoce paropropustným silikonovým nátěrem. Bylo realizováno zateplení v podstřešním prostoru položením dodatečné izolace z minerální vlny. Dále došlo k výměně výplní. Bylo provedeno nucené rovnotlaké větrání tříd, které bude zajištěno kompaktními decentrální větracími jednotkami s vysoce účinným rekuperačním výměníkem zpětného získávání tepla a tlumičem hluku.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.