Hrubá stavba rodinného domu, Bystré v Orlických horách

Realizováno: 09/2016-12/2016
Realizace hrubé stavby, individuálního, přízemního rodinného domu, dle projektu pro stavební povolení. Z důvodu vysokého radonu na pozemku je provedeno odvětrání vrstev pod základovou deskou. Nosné i výplňové stěnové konstrukce jsou vyzděny na pěnu z broušených cihel POROTHERM. Komínové těleso je provedeno z keramických tvarovek, systému CIKO. Střecha je provedena jako sedlová, vazníkové konstrukce, s taškovou krytinou BRAMAC.

Pošlete poptávku, nebo dotaz