Stavba rodinného domu Jahodov

Realizováno: 06/2020 - 05/2021
Pro investora jsme realizovali jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům na klíč, půdorysného tvaru L se sedlovou střechou bez využitého podkroví. Založení stavby na železobetonové základové desce, svislé zděné konstrukce z keramických broušených cihel Porotherm. Obvodové zdivo je dále zatepleno expandovaným grafitovým polystyrenem tl. 200 mm. Objekt je zastřešen kombinací sedlových střech, jež jsou tvořeny z příhradových vazníků, střešní krytina SATJAM RAPID SRZ 510. Komínové těleso je provedeno v cihelném komínovém systému CIKO TEC (obvodový plášť z broušených keramických tvarovek, izolované izostatické vložky, systém umožňující přívod vzduchu ke spotřebiči). Vnější výplně jsou plastové, zasklení provedeno v trojskle, ochranu vnitřních prostor proti přehřívání zajišťují venkovní žaluzie. V objektu je provedeno elektrické podlahového vytápění. Finální povrchy v exteriéru jsou provedeny ze silikonové omítky CAPAROL, zrnitosti 1,5mm, na soklu domu je použita mozaiková omítka od téhož výrobce.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.