Stavba rodinného domu Jahodov

Realizováno: 06/2020 - 05/2021
Pro investora jsme realizovali jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům na klíč, půdorysného tvaru L se sedlovou střechou bez využitého podkroví. Založení stavby na železobetonové základové desce, svislé zděné konstrukce z keramických broušených cihel Porotherm. Obvodové zdivo je dále zatepleno expandovaným grafitovým polystyrenem tl. 200 mm. Objekt je zastřešen kombinací sedlových střech, jež jsou tvořeny z příhradových vazníků, střešní krytina SATJAM RAPID SRZ 510. Komínové těleso je provedeno v cihelném komínovém systému CIKO TEC (obvodový plášť z broušených keramických tvarovek, izolované izostatické vložky, systém umožňující přívod vzduchu ke spotřebiči). Vnější výplně jsou plastové, zasklení provedeno v trojskle, ochranu vnitřních prostor proti přehřívání zajišťují venkovní žaluzie. V objektu je provedeno elektrické podlahového vytápění. Finální povrchy v exteriéru jsou provedeny ze silikonové omítky CAPAROL, zrnitosti 1,5mm, na soklu domu je použita mozaiková omítka od téhož výrobce.

Pošlete poptávku, nebo dotaz