Stavební úpravy bytového domu na ulici Třebovská č.p. 407, 408 v Ústí nad Orlicí

Realizováno: 08/2019 - 01/2020
Jednalo se o stavební úpravy panelového domu HKS70, který má šest nadzemních a jedno podzemní technické podlaží částečně nad terénem. Objekt je samostatně stojící, jednoduchého obdélníkového půdorysu s orientací štítových stěn na sever a jih. Dům je vybaven osobním výtahem, je v něm 30 bytů. Došlo k zateplení svislého obvodového pláště budovy vč. soklu nad terénem, k zateplení dvouplášťové provětrané střešní konstrukce, která si vyžádala revizi nosných dřevěných prvků vazníkové soustavy a rekonstrukci dřevěného záklopu vč. pokládky nové hydroizolace. Byla provedena sanace a nová povrchová úprava podlah bytových lodžií. Stávající zábradlí bylo demontováno a nahrazeno novým systémovým. Na střeše objektu byly vyměněny agregáty vzduchotechniky a bylo provedeno přeložení a úprava bleskosvodné sítě.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.