O společnosti

Firma STATING s.r.o. působí na trhu od roku 2002. Snažíme se, abychom na rozbouřeném stavebním trhu uspěli otevřeností a důvěryhodností. Aby se klienti mohli vždy spolehnout, že to co se domluví, to platí. Ať už jde o termíny dokončení stavby nebo o ceny jednotlivých částí stavby. Působíme ve východočeském regionu. 

Pošlete poptávku, nebo dotaz

Struktura našich zakázek zahrnuje velmi různorodé pozemní stavby. A to jak průmyslové stavby, tak rodinné domy, zateplování a revitalizaci bytových domů, výstavbu sportovišť nebo občanskou vybavenost. Dále provozujeme službu Správa nemovitostí MAJORDOMUS, která si nachází stále širší uplatnění a oblibu napříč celým trhem.

Proto, abychom tyto odlišné zakázky kvalitně obsloužili, máme specializované stavební party a týmy na jednotlivé druhy staveb.

Firma si zakládá na vstřícném přístupu k zákazníkům a na přísném dodržování dohod, včetně stanovených cen a termínů. Hlavním cílem je spokojenost zákazníka nejen s odvedenou prací, ale i s přístupem a jednáním ze strany zástupců firmy. Svoji otevřenost a spolehlivost vůči klientům se snažíme podtrhnout aplikací Moje stavba ON-LINE. V tomto nástroji má každý zákazník přístup ke všem datům o stavbě. Tedy nejen ke stavebnímu deníku, ale také např. k harmonogramu výstavby, k cenám, kontaktům na stavitele atd. Na veškeré záznamy může okamžitě reagovat. Společnost spolupracuje s osvědčenými a prověřenými dodavateli stavebních materiálů a prací. Velmi významnou spolupráci máme s firmou Wienerberger Cihlářský průmysl a.s., kdy nás tento největší výrobce pálených cihel zařadil pod ochrannou známku Porotherm dům. Rodinné domy postavené v této spolupráci mimo jiné získávají zdarma atest stavby od nezávislého kontrolního ústavu TZÚS Praha, s.p..

Certifikáty a oprávnění

Certifikáty

Firma STATING s.r.o. má zavedený integrovaný systém QESMS podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS18001:2007.

Firma je akreditovaná pro stavby od Wienerberger Porotherm dům. Navíc firma pro všechny zákazníky provozuje systém kvality a otevřené kontroly Moje stavba ON-LINE.

Živnostenská oprávnění a výpis z OR

Pošlete poptávku, nebo dotaz

Politika kvality, péče o životní prostředí a BOZP

Firma STATING s.r.o. byla založena s cílem vytvořit moderní společnost zaměřenou na kvalitní práci a dlouhodobý přínos v oblasti stavebnictví a facility managementu.

Politika jakosti, péče o životní prostředí a BOZP je vyhlášena na podporu uplatňování integrovaného systému managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 jako funkčního nástroje řízení společnosti.

Kvalitu chápeme jako plné uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků a spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce. Kvalitu procesů dosahujeme jejich systematickým sledováním, vyhodnocováním a zlepšováním.

Každý náš zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce. Zná svá práva a povinnosti, je si vědom své odpovědnosti vůči pracovnímu týmu a společnosti. Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, společnost) a snažíme se ji neustále zkvalitňovat.

Zavazujeme se vylepšovat stanovené požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení a jiných požadavků o ochraně životního prostředí a BOZP. Usilujeme o preventivní předcházení znečisťování a nadměrnému vytváření odpadů. Snažíme se o neustálé zlepšování podmínek bezpečnosti práce pro naše zaměstnance. Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí a BOZP mezi zaměstnanci.

Společnost STATING s.r.o. se zavazuje v souladu s touto politikou neustále zlepšovat integrovaný systém managementu.

V Kostelci nad Orlicí dne 1. 4. 2011
Ředitel společnosti