Certifikáty

Za 20 let jsme se naučili opravdu hodně a stále jdeme dopředu. Výrobní možnosti rozšiřujeme o nové technologie a postupy. Naše znalosti a odbornost dokládáme odpovídajícími certifikáty.

Máme zaveden systém kvality QESMS (Quality, Environmental and Safety Management System) a jsme akreditovanou firmou pro stavby od Wienerberger Porotherm dům.

Systém kvality

Firma STATING s.r.o. má zavedený integrovaný systém QESMS podle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a OHSAS18001:2007.

Firma je akreditovaná pro stavby od Wienerberger Porotherm dům. Navíc firma pro všechny zákazníky provozuje systém kvality a otevřené kontroly Moje stavba ON-LINE.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Živnostenská oprávnění a výpis z OR

Politika kvality, péče o životní prostředí a BOZP

Firma STATING s.r.o. byla založena s cílem vytvořit moderní společnost zaměřenou na kvalitní práci a dlouhodobý přínos v oblasti stavebnictví a facility managementu.

Politika jakosti, péče o životní prostředí a BOZP je vyhlášena na podporu uplatňování integrovaného systému managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007 jako funkčního nástroje řízení společnosti.

Kvalitu chápeme jako plné uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků a spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce. Kvalitu procesů dosahujeme jejich systematickým sledováním, vyhodnocováním a zlepšováním.

Každý náš zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce. Zná svá práva a povinnosti, je si vědom své odpovědnosti vůči pracovnímu týmu a společnosti. Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, společnost) a snažíme se ji neustále zkvalitňovat.

Zavazujeme se vylepšovat stanovené požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení a jiných požadavků o ochraně životního prostředíBOZP. Usilujeme o preventivní předcházení znečisťování a nadměrnému vytváření odpadů. Snažíme se o neustálé zlepšování podmínek bezpečnosti práce pro naše zaměstnance. Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředíBOZP mezi zaměstnanci.

Společnost STATING s.r.o. se zavazuje v souladu s touto politikou neustále zlepšovat integrovaný systém managementu.

Pošlete nám nezávaznou poptávku, nebo jen dotaz!

    Všechna pole formuláře jsou povinná.