STATING Eko

STATING Eko

Připravíme a zrealizujeme pro Vás stavby pro hospodaření s vodou a to od řešení využití dešťových vod u domu či haly až po tůně, mokřady a rybníky ve volné krajině. Stavby navrhujeme a stavíme tak, abychom chránili životní prostředí. Naše stavby životní prostředí nepoškozují, ale chrání a zlepšují.

Pomůžeme Vám hospodařit s vodou. Nabízíme Vám kompletní servis od návrhu řešení problému, definování záměru stavby, přes zpracování projektu až po realizaci stavby a její uvedení do užívání a případně i asistenci při jejím provozu a údržbě.

Co od nás můžete získat?

Služby v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Projektové práce a inženýrské činnosti:

 • Odborné konzultace
 • Investiční záměry
 • Projektové dokumentace všech stupňů
 • Projednání s dotčenými subjekty
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Společné povolení
 • Ohlášení stavby
 • Propočty nákladů
 • Rozpočty
 • Manipulační řády
 • Pasporty vodních staveb

Realizace staveb:

 • Nakládání s dešťovými vodami (akumulace, retence, vsak)
 • Tůně
 • Mokřady
 • Rybníky
 • Poldry
 • Suché retenční nádrže
 • Odbahnění
 • Hráze
 • Malé vodní nádrže
 • Domovní ČOV
 • Kořenové ČOV
 • Přírodní způsoby čištění odpadních vod
 • Rekonstrukce a revitalizace nádrží
 • Kanalizace

Jak pracujeme?

Nabízíme kompletní služby v oblasti vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Pochopíme a popíšeme Váš problém, zjistíme příčinu problému, navrhneme řešení, projednáme s dotčenými subjekty a pak opatření zrealizujeme.

Reference – Projektové práce Tůně u hájovny

Účel stavby

 • Zadržení vody v krajině, podpora biodiverzity, ochrana přírody a krajiny

Popis stavby

 • Jedná se o soubor staveb skládající se z malé vodní nádrže, 3 tůní, jednoho mokřadu a úpravy koryta toku
 • Navržený retenční objem činí 1780 m3 na ploše 1950 m2

Stav projektu

 • 0.etapa – realizace dvou tůní s plochou do 300 m2 nevyžadující stavební povolení. Realizované tůně nám poskytují cenné informace o geologii území a chování hladiny podzemní vody. Informace poslouží k optimalizaci návrh s cílem maximálního zadržení vody v daném území.

Reference – realizace zatrubnění části přítoku Lhotského potoka

Účel stavby

 • Převedení běžných i povodňových průtoků v intravilánu obce

Popis stavby

 • Zatrubnění části toku betonovými rámovými propustmi v délce cca 50 m
 • kapacita zatrubnění činí cca 2x hodnoty stoletého průtoku Q100

Stav projektu

 • Před dokončením
STATING Eko - Reference realizace zatrubnění přítoku Lhotského potoka

Proč spolupracovat s námi?

[

Máme zkušenosti i dobré nápady

Za 20 let jsme se naučili opravdu hodně a pořád jdeme dál. Na stavbě si umíme poradit i neotřelým způsobem. Výrobní možnosti rozšiřujeme o nové technologie a postupy.

[

Umíme hbitě reagovat na změny

Uvědomujeme si, že svět okolo nás se stále mění. Na tyto změny dovedeme hbitě reagovat tak, abychom uměli zohlednit nové okolnosti ve vašem podnikání.

[

Držíme slovo, kvalitu, termín i cenu

Poskytujeme elektronický stavební deník pro vzdálenou kontrolu stavby. Máme zavedený systém kvality i autorizované stavbyvedoucí a nebojíme se zákazníkům poskytnout smluvní záruky.

[

Pečlivá příprava je nám vlastní

Dvakrát měříme a jednou řežeme. Právě díky pečlivé přípravě naše nabídky vždy odpovídají požadavkům zákazníka. Nečekaná překvapení v cenách a termínech s námi nezažijete.

[

Milujeme stavařinu

Stavíme srdcem. Do práce chodíme rádi, protože můžeme realizovat zajímavé a funkční stavby. Tady máme prostor uplatnit nové nápady a přístupy.

[

Pracují u nás ti správní lidé

Naši lidé jsou odborníci na svých místech. Tvoří silný, vzájemně se doplňující tým, k práci přistupují chytře a nápaditě. Na zákazníka se umí naladit.

Pošlete nám nezávaznou poptávku, nebo jen dotaz!

  Všechna pole formuláře jsou povinná.