Další stavba z ptačí perspektivy

Nabízíme vám pohled pod pokličku naší stavební firmy, která působí převážně ve východních Čechách. S pomocí studentů Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí jsme natočili video další významné stavby. Jedná se o průmyslovou stavbu vývojového centra aditivních technologií společnosti INNOMIA v Jaroměři.


Cílem společnosti INNOMIA je poskytovat zákazníkům kompletní podporu při návrhu a vývoji produktů, a zároveň výrobu kovových či plastových prototypů s využitím nejmodernějších postupů a technologií v oblasti rychlé výroby prototypů – Rapid Prototyping. Vývojové centrum aditivních technologií má specifickou náplň užívání, která se mění podle požadavku klienta. Pro tyto provozy, které znamenají skloubení vysokého podílu inženýrské invence a technologie současně, byl objekt navržen s velkou měrou zohledňující tuto myšlenku  - mozkového centra (projekce) a  2 umných rukou (haly 1, 2 - realizační speciální výroba prototypu).


Oříškem pro stavitele byl stavební pozemek, kdy se musel zohlednit prudký svah na jižní straně a neporušení zakopaných pivovarských sklepů z 19. století. Abychom tyto sklepy naší stavební činností negativně neovlivnili, provedli jsme kompletní staticko-geologicko- geodetický pasport. Uvnitř rozsáhlých podzemních prostor byla instalována síť geodetických  pevných bodů vzájemně provázaných, aby bylo možné kontrolními měřeními zachytit případné pohyby a odchylky v těchto podzemních prostorách. Navíc byly  na stávajících trhlinách pečlivě při každé činnosti sledovány vizuálně sádrové terče.  Samozřejmostí bylo využití technologií, které v co nejmenší míře zatěžovaly otřesy a vibracemi monitorované sklepy. Novostavba byla navržena na hlubinných pilotách a vynesena pomocí železobetonových roznášecích základových prahů. 

O tom, jak jsme stavbu realizovali a jaký je výsledek se můžete podívat na tomto videu.

Pošlete poptávku, nebo dotaz