Energetické úspory budov spol. DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. – skladovací haly

Realizováno: 09/2019 - 01/2020
Předmětem realizace byla budova skladovacích hal, kterou stavebně tvoří 6 lodí obdélníkového půdorysu se sedlovými střechami. Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový skelet v kombinaci s cihelným a porobetonovým zdivem. Stávající výplně otvorů byly různorodé. Bylo provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou fasádní omítkou v barevných odstínech převážně bílé a šedé. Dále byla provedena výměna vnějších výplní za plastové, montáž sekčních vrat a zateplení střešního pláště. V rámci stavby byla provedena výměna stávajících svítidel za svítidla nová s LED světelnými zdroji.

Pošlete poptávku, nebo dotaz