Čas pro stavební úpravy a revitalizaci

23. května 2021

Naše stavební firma, působící ve východočeském regionu, v době koronavirové pandemie nezahálela a přispěla svou činností ke zvelebování staveb města Kostelce nad Orlicí. Protože jsme vyrostli jako stavební firma v Kostelci nad Orlicí, jsme si vědomi toho, že je potřeba budovat dobré a pevné vztahy s tímto partnerem. To se nám daří zejména díky tomu, že ctíme tradici a poctivost řemesla. 

V letošním roce předáme dvě stavby občanského využití. 

První stavbou je revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, která byla zahájena v únoru 2020 a její první etapa byla ukončena v březnu 2021. Tato krásná historická vila, která byla postavena počátkem minulého století,  se nachází v Seykorově parku. Spodní stavba však byla postižena masivním vzlínáním zemní vlhkosti zdivem a tedy část vnitřních prostor v 1. PP nebylo možno využívat kvůli nadměrné vlhkosti. Proto bylo nutným krokem provedení hydroizolace spodní stavby. Podle vyjádření stavbyvedoucího byla stavba započata s velkým očekáváním, co odhalí odkrytí spodní stavby. 
Generální opravou prošel i střešní plášť, jejíž součástí bylo i zateplení. Důležitou součástí revitalizace byla úprava dispozic interiéru tak, aby byla funkce volnočasového centra dětí lépe zajištěna. Byly zřízeny nové učebny, nové sociální zařízení v jednotlivých podlažích a nové schodiště propojující 1. NP a podkroví. V podkroví byla realizována půdní vestavba, která má otevřenou dispozici a bude sloužit jako herna a skladovací prostory. Proběhla také výměna výplní okenních otvorů. 
Ve druhé etapě bude provedeno zateplení obvodového pláště. Rozdělení prací na dvě etapy je nutné z důvodů technologické pauzy, kdy musí objekt po provedení odizolování spodní stavby náležitě proschnout, než bude možno aplikovat na obvodové zdivo kontaktní zateplení. 

Druhou stavbou je rekonstrukce budovy městské knihovny, která probíhá od března do října 2021. Knihovna se tak díky zateplení obvodového pláště oblékla do nového kabátu. Dále byla provedena oprava zateplení a hydroizolace ploché střechy. Byly vyměněny výplně otvorů (okna, vstupní dveře a únikové dveře) a osazeny nové klempířské prvky. Velkým přínosem určitě bude montáž vnějších hliníkových žaluzií, které odstíní velké prosklené plochy. Většina oken byla měněna po více než 55 letech a náročná koordinace a sehrání všech zúčastněných při jejich výměně obdivovali nejen zaměstnanci knihovny z důvodu jejich velikosti a váhy.

Jsme rádi, že naše stavební firma přispěla, díky kvalitně zhotoveným stavbám, k rozvoji města a zkvalitnění života jeho obyvatel.

Poslední aktuality

Exkurze PSŠ Letohrad

Exkurze PSŠ Letohrad

Těsně před prázdninami, 26. 6. 2023, jsme přivítali na našem projektu, rekonstrukci Albertina v Žamberku, studenty 3. ročníku PSŠ...

Stavíme na studentech

Stavíme na studentech

Naše stavební firma, působící především ve východních Čechách, připravuje zajímavý projekt, ve kterém chce nabídnout studentům ochutnávku...