Historická výzva

13. dubna 2017

Naše stavební firma působící ve východočeském regionu dostala „historickou výzvu“, a to být generálním dodavatelem stavby „Rekonstrukce zámecké budovy Karlova Koruna“ v Chlumci nad Cidlinou. Karlova Koruna je památkově chráněný barokní zámek, který je obklopený anglickým parkem s ukázkou francouzské zahrady s oranžerií. 
 

Naše stavební firma si pilně buduje důvěru i u větších investorů a zjevně se osvědčuje schopnost plnit jejich představy. A tak se v našem portfoliu realizovaných staveb nachází i výstavba administrativních budov, výrobních hal nebo jejich rekonstrukce. Pro nadcházející turistickou sezónu je pro nás výzvou úspěšná realizace zakázek týkající se rekonstrukce a oprav na zámku Karlova Koruna, kdy se do komunikace mezi generálního dodavatele stavby a investora zapojili i památkáři a archeologové.

V roce 2015 jsme realizovali sanaci zámku – anglické dvorky, I. etapa (první křídlo zámku z celkových tří). Na této zakázce bylo provedeno odstranění vlhkostních a konstrukčních poruch daného objektu. Technická opatření vedla ke zřízení větraných prostorů kolem celé stavby  (anglických dvorků), které jsou pod úrovní terénu. Původní stav terénu parkánů se tedy nemění. V rámci oprav reliéfu a kleneb byly provedeny účinné sanační omítky na stěnách a stropech v suterénu interiéru zámku.

V roce 2016 jsme začali opravovat hlavní vstup s centrálním pískovcovým schodištěm do zámku. Tato oprava spočívala v obnovení hydroizolací teras a schodišťových ramen, zároveň jsme dokončili sanaci kleneb v hlavním vstupním portálu. Pro bezpečný vstup veřejnosti do zámku během stavebních prací jsme dodali provizorní schodiště s pochozem, které umožnilo využití náhradního bočního vchodu po dobu rekonstrukce.

Zámek Karlova Koruna otevírá své brány pro veřejnost v dubnu 2017. I my pokračujeme v rekonstrukci stavby, ale nepředpokládá se přerušení provozu zámku. Další etapou je II. etapa sanace vlhkosti zdiva – anglické dvorky, které právě realizujeme. 

Poslední aktuality

Vysocký krosový půlmaraton 2023

Vysocký krosový půlmaraton 2023

29.dubna se konal 12.ročník běžeckého závodu VYSOCKÝ KROSOVÝ PŮLMARATON.Závod, který pořádají tamní dobrovolní hasiči, jsme s radostí...

Dvojkové roky nosí štěstí

Dvojkové roky nosí štěstí

Nám určitě. 22.2.2002 jsme obohatili obchodní rejstřík zápisem nové firmy. 2020 jsme dosáhli plnoletosti a mohli jsme si na to ťuknout....