Jubilejní 15. ročník soutěže s našimi stavbami

26. března 2018

Naší významné stavební firmě, působící převáženě ve východočeském regionu, se v loňském roce podařilo realizovat několik pozoruhodných staveb, které se prezentují svou jasností, osobitostí a suverenitou a číší z nich vědomí smysluplnosti, čeho chtěli projektant, investor i dodavatel dosáhnout.

 

Když Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlásila za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví, jubilejní 15. ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje, nenechalo nás to klidnými. Již v loňském ročníku se naší stavební firmě dostalo tohoto prestižního ocenění, kdy stavba provozně technické budovy společnosti Wikov MGI a.s., kde jsme se podíleli jako zhotovitel stavby, vyhrála titul Stavba roku 2017 v Královehradeckém kraji.  Proto i letos připravujeme naši účast v této soutěži. Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním. Soutěž ukazuje i novou dynamiku změn v těchto oborech a trendy do budoucna. Stavby různých velikostí i druhů jsou posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla, takže nejsou omezeny jen na architektonický pohled, ale zohledňuje se celková kvalita stavby, výsledek přístupu a komplexní spolupráce všech zúčastněných.

Poslední aktuality

Dvojkové roky nosí štěstí

Dvojkové roky nosí štěstí

Nám určitě. 22.2.2002 jsme obohatili obchodní rejstřík zápisem nové firmy. 2020 jsme dosáhli plnoletosti a mohli jsme si na to ťuknout....

Když stavba začíná v potoce

Když stavba začíná v potoce

Hasičská zbrojnice v Potštejně vyrostla jako z vody. Obrazně i doslova. Základy stavby totiž leží v obecním náhonu. Pro nás, pozemní...

Aby se nováčci cítili dobře

Aby se nováčci cítili dobře

Letos se náš firemní tým rozrostl o sedm lidí, další minimálně tři ještě čekáme. Přesáhli jsme hranici 60 spolupracovníků a dostali se tak...