Možnosti hospodaření s dešťovou vodou – udržitelná řešení pro budoucnost

5. května 2023

Dešťová voda je důležitým zdrojem, který může být efektivně využit k řadě účelů. Hospodaření s dešťovou vodou je stále důležitější téma, protože se musíme vyrovnávat s problémy, jako jsou změna klimatu, sucha, záplavy a rostoucí světová populace. V tomto článku se zaměříme na různé možnosti hospodaření s dešťovou vodou a jejich přínosy pro životní prostředí a společnost.

V přírodě platí pravidlo, že větší část vody se buď odpařuje nebo vsakuje do půdy. Malá část odtéká prostřednictvím potoků, říček a řek. Tento odvěký a velmi dobře vyvážený proces narušuje lidská činnost, která komplikuje udržení vody v krajině. Zvláště rozsáhlá výstavba s převahou zpevněných ploch, kde dešťová voda nemá možnost vsaku a je odváděna přímo do kanalizace. Neumožňujeme-li dešťové vodě, aby se vsákla do půdy, narušujeme malý vodní cyklus. Tento cyklus zajišťuje, že srážky, které spadnou na určité místo, se tam opět odpaří a zde znovu spadnou jako déšť. Porušení malého vodního cyklu má negativní účinky na krajinu, kdy dlouhodobá sucha střídají prudké přívalové deště. Toto vše můžeme dílkem ovlivnit v budovách, stavbách a místech kde žijeme.

Navíc, správné hospodaření s dešťovou vodou přitom krom jiných benefitů může nahradit až polovinu spotřebované pitné vody z vodovodu.

Jaké jsou základní možnosti hospodaření s dešťovou vodou?

 1. Dešťová voda pro zálivku zahrady
  Průměrný metr čtverečný trávníku od jara do podzimu v našem podnebí k závlaze spotřebuje od 25 do 40 litrů vody ročně. Takový objem vody k zavlažování můžete ušetřit, vydáte-li se cestou využití dešťové vody.
 2. Dešťová voda pro splachování WC
  Dešťovou vodou lze i splachovat. V takovém případě je třeba vodu přefiltrovat pro použití v mechanismu toalety a sjednat její odvedení (stočné) s provozovatelem kanalizace.
 3. Praní v dešťové vodě
  Některé modely praček umožňují vyprat v dešťové vodě (která i po přečištění může obsahovat stopy z vegetace – pyl, rostlinné barvivo) a vymáchat v čisté – dešťové vodě.
 4. Zelené střechy
  Zelené střechy jsou „zahrady“ založené na střeše budov. Ve vrstvě zeminy pomáhají zachytávat a zadržovat dešťovou vodu a snižují odtékající množství dešťové vody. Navíc mají pozitivní dopad na mikroklima a biodiverzitu v okolí budovy.
 5. Vsakovací zařízení pro dešťovou vodu
  Příkopy, rigoly a vsaky umožňují pozvolné vsakování dešťové vody do půdy. Snižují objem vody odtékající po povrchu z krajiny pryč a také snižují riziko záplav a eroze.
 6. Dešťové zahrady
  Dešťové zahrady jsou vytvořené terénní prohlubně, do kterých jsou vedeny srážkové vody ze střech, chodníků a zpevněných ploch. Z nich se poté v průběhu několika dní vsakují do okolní půdy.

Přínosy správného hospodaření s dešťovou vodou

 • ekologické hospodaření s vodou, jako klíčovým zdrojem
 • snížení zatížení kanalizačních řadů spotřebováním vody přímo na pozemku
 • podpora podzemních vodních zdrojů
 • ekonomické úspory za odběr pitné vody
 • podpora mikroklimatu a rozmanitosti místního ekosystému
 • předcházení povodním a záplavám

Poslední články