Náročná stavba bez kompromisů

24. října 2017

Jsme rádi, že díky našim stavbám přispíváme k rozvoji východočeského regionu a zkvalitnění života jeho obyvatel. To vše potvrzuje i naše stavba v Dolní Dobrouči. V červnu letošního roku jsme zahájili provedení energeticky úsporných opatření na základní škole. Původní záměr stavebních úprav byl zateplení obvodového pláště tohoto třípodlažního objektu. 
 
Stavební úpravy spočívaly v zateplení obálky budovy, výměně oken a venkovních dveří, zateplení podlahy půdy, zateplení stropu v podzemním podlaží, v průjezdu a v zázemí kuchyně. V rámci energeticky úsporných opatření byla nainstalována nová technologie kotelny.
Průběh stavby komplikoval výskyt kolonie samic netopýra velkého, tento druh je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů, a netopýra ušatého, tento druh je zařazen do kategorie silně ohrožených druhů, které obývaly prostor půdy ve 2. NP. Stavební práce na půdě tak mohly být realizovány na základě výjimky v období od 1.8 do 15.4., a to za přísně stanovených podmínek.
Žáci se mohou těšit na specializovanou počítačovou učebnu a nově vzniklou knihovnu, odborné učebny pro výuku chemie, fyziky a hudební výchovy. Zaměstnanci mohou očekávat rozšířené a komfortnější zázemí.
V průběhu stavebních úprav vyvstaly další potřeby zejména související s novou technologií kotelny, jako např. plynová přípojka, kompletní ÚT s rozvody a bourání komínů. V učebnách byly instalovány vnitřní rekuperační jednotky s integrovaným ohřevem. I kuchyně dostala novou vzduchotechniku. Instalace vzduchotechniky vyžadovala statické zajištění stropů. V rámci výměny svítidel byla provedena opatření související s elektroinstalací.
„Investiční akce „Energeticky úsporná opatření na budově ZŠ v Dolní Dobrouči čp. 423“ byla nesmírně náročná z časových důvodů, neboť se veškeré vnitřní práce v budově musely stihnout v době školních prázdnin. Další komplikací bylo zvládnutí koordinace jednotlivých profesí, které se na stavbě vyskytly. Přestože se objevila celá řada doplňujících požadavků, které nebyly známy před samotným zahájením stavby, podařilo se úspěšně zvládnout dohodnutý termín zahájení školního roku.“ potvrdil starosta Pavel Šisler.
V současné době probíhá dokončení zateplení a terénní úpravy. Předání stavby se chystá ke konci října. 

Poslední aktuality

Exkurze PSŠ Letohrad

Exkurze PSŠ Letohrad

Těsně před prázdninami, 26. 6. 2023, jsme přivítali na našem projektu, rekonstrukci Albertina v Žamberku, studenty 3. ročníku PSŠ...

Stavíme na studentech

Stavíme na studentech

Naše stavební firma, působící především ve východních Čechách, připravuje zajímavý projekt, ve kterém chce nabídnout studentům ochutnávku...