Poděkování, které potěšilo

1. října 2018

Při znovuzahájení provozu v MŠ Pod Lesem v Ústí nad Orlicí se naší stavební firmě, působící převážně ve východočeském regionu, dostalo významného ocenění. Jednatel naší stavební společnosti Ing. Pavel Hurych obdržel ručně vyrobené poděkování od dětí a paní učitelek této mateřské školky. Vážíme si toho, že personál i děti ocenili naši práci a snahu při realizaci stavebních úprav jejich školky.

V září loňského roku byly započaty stavební úpravy Mateřské školy Pod Lesem. Během rekonstrukce byly děti přestěhovány do náhradních prostorů. Byly provedeny stavební úpravy, které zásadním způsobem mění celkové provozní řešení.  Místnosti dětí jsou situovány pouze ve dvou podlažích – přízemí a v patře. Nový vstup pro obě oddělení dětí se nachází v přístavbě. Suterén a podkroví bude sloužit výhradně pro potřeby objektu a personálu. Stavebními úpravami došlo k nárůstu ploch dětských místností, změně wc, zřízení vyhovujícího zázemí personálu a ke změně stávajících měkkých stropů na nehořlavé. Přístavba byla provedena jako jednoduchá zděná stavba s keramickými stropy a s rovnou střechou. Na fasádě se uplatňuje dřevěný obklad, který jasně identifikuje původní a nový objekt.

Efektivní spolupráci chválila i paní ředitelka MŠ Pod Lesem Iva Vávrová: „Kontrolní dny na stavbě mateřské školy jsem navštěvovala pravidelně a musím říct, že jsem byla spokojená s průběhem stavby, protože všechny zúčastněné  strany se snažily o co nejlepší výsledek.“ 
Nové prostory byly dokončeny v červnu letošního roku. Přejeme dětem i personálu ať se jim v nové školce líbí a stráví zde spokojené chvíle.

Poslední aktuality

Dvojkové roky nosí štěstí

Dvojkové roky nosí štěstí

Nám určitě. 22.2.2002 jsme obohatili obchodní rejstřík zápisem nové firmy. 2020 jsme dosáhli plnoletosti a mohli jsme si na to ťuknout....

Když stavba začíná v potoce

Když stavba začíná v potoce

Hasičská zbrojnice v Potštejně vyrostla jako z vody. Obrazně i doslova. Základy stavby totiž leží v obecním náhonu. Pro nás, pozemní...

Aby se nováčci cítili dobře

Aby se nováčci cítili dobře

Letos se náš firemní tým rozrostl o sedm lidí, další minimálně tři ještě čekáme. Přesáhli jsme hranici 60 spolupracovníků a dostali se tak...