Poděkování, které potěšilo

1. října 2018

Při znovuzahájení provozu v MŠ Pod Lesem v Ústí nad Orlicí se naší stavební firmě, působící převážně ve východočeském regionu, dostalo významného ocenění. Jednatel naší stavební společnosti Ing. Pavel Hurych obdržel ručně vyrobené poděkování od dětí a paní učitelek této mateřské školky. Vážíme si toho, že personál i děti ocenili naši práci a snahu při realizaci stavebních úprav jejich školky.

V září loňského roku byly započaty stavební úpravy Mateřské školy Pod Lesem. Během rekonstrukce byly děti přestěhovány do náhradních prostorů. Byly provedeny stavební úpravy, které zásadním způsobem mění celkové provozní řešení.  Místnosti dětí jsou situovány pouze ve dvou podlažích – přízemí a v patře. Nový vstup pro obě oddělení dětí se nachází v přístavbě. Suterén a podkroví bude sloužit výhradně pro potřeby objektu a personálu. Stavebními úpravami došlo k nárůstu ploch dětských místností, změně wc, zřízení vyhovujícího zázemí personálu a ke změně stávajících měkkých stropů na nehořlavé. Přístavba byla provedena jako jednoduchá zděná stavba s keramickými stropy a s rovnou střechou. Na fasádě se uplatňuje dřevěný obklad, který jasně identifikuje původní a nový objekt.

Efektivní spolupráci chválila i paní ředitelka MŠ Pod Lesem Iva Vávrová: „Kontrolní dny na stavbě mateřské školy jsem navštěvovala pravidelně a musím říct, že jsem byla spokojená s průběhem stavby, protože všechny zúčastněné  strany se snažily o co nejlepší výsledek.“ 
Nové prostory byly dokončeny v červnu letošního roku. Přejeme dětem i personálu ať se jim v nové školce líbí a stráví zde spokojené chvíle.

Poslední aktuality

Vstřícný STATING

Vstřícný STATING

V září loňského roku jsme zahájili stavební úpravy obecního úřadu v Přepychách. Cílem architektonického řešení je vyzvednout stávající...

Tajemství stavby

Tajemství stavby

Naše stavební společnost, působící především ve východočeském regionu, zahájila v listopadu loňského roku rekonstrukci oranžerie v...

Revitalizace brownfieldů mají smysl

Revitalizace brownfieldů mají smysl

Naše stavební firma, která realizuje stavby převážně ve východočeském regionu, dokončila v dubnu tohoto roku rozsáhlou revitalizaci...