Bytový dům Mírová (nad Billou), Rychnov nad Kněžnou

Realizováno: 11/2021 – 05/2023

Předmětem této veřejné zakázky byla výstavba bytového domu, pro město Rychnov nad Kněžnou, určenému k nájemnímu bydlení. Objekt jednoduchého obdélníkového tvaru je navržen jako zděný o 5 nadzemních podlaží a není podsklepen. Objemově se jedná o jednoduchý kvádr, do něhož jsou na jihozápadní fasádě „vyřezány“ lodžie jednotlivých bytů. Jednolitost domu narušují římsy umístěné v úrovni jednotlivých stropů a výrazná omítka v přízemí. Objekt je ve své polovině rozdělen schodišťovým prostorem, který je prosvětlen velkými fixními okny. V hlavním komunikačním prostoru stavby je navrženo přímé jednoramenné schodiště s mezipodestou a výtah, který umožňuje bezbariérové užívání stavby. V bytovém domě vzniklo 16 bytových jednotek. V 1.NP jsou navrženy společné prostory domu (technická místnost, úschovna kol/kočárků a úklidová komora) a další úložné prostory. Ve vyšších podlažích (2.NP, 3. NP, 4.NP, 5.NP) jsou na každém patře navrženy vždy 4 bytové jednotky – 2x byt o dispozici 3+kk a 2x byt o dispozici 2+kk. Byty jsou po patrech shodné. 3 byty typu 2+kk jsou navrženy jako „upravitelné“ v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Materiálová charakteristika:

Obvodové zdivo objektu je provedeno z termoizolačních keramických tvárnic tl. 300 mm, následně zatepleno izolantem z minerální vaty tl. 180 mm a finálně opatřeno tenkovrstvou fasádní omítkou. Vnitřní nosné zdivo mezi byty tvoří akustické keramické tvárnice tl. 250 mm. Konstrukce výtahové šachty je provedena jako železobetonová stěna o tl. 200 mm, která je od ostatních zděných konstrukcí akusticky oddilatována. Stropní a střešní konstrukce jsou navrženy ze železobetonových prefabrikovaných předepnutých panelů typu Spiroll. Schodiště objektu je provedeno jako železobetonové prefabrikované s dvěma přímými rameny uloženými na mezipodestách. Střecha objektu je navržena jako plochá s izolantem z EPS proměnné tloušťky, a opatřena finální povlakovou hydroizolační fólií přitíženou říčním kamenivem. Okna bytů jsou z plastových vícekomorových rámů s vnějším hliníkovým klipem, zasklená trojitým termoizolačním sklem s teplým rámečkem. Klempířské prvky jsou navrženy z hliníkového plechu v šedé barvě. Zámečnické prvky jsou navrženy z pozinkované oceli opatřené nátěrem v tmavě šedé (antracitové) barvě.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...