Dětský domov Polička – výstavba RD

Realizováno: 10/2020 – 06/2021

Novostavba je užívána jako rodinný dům s administrativní částí. Provozně je 1.NP řešeno pro bydlení a 2.NP slouží jako administrativní část. Půdorysný tvar objektu je tvořen dvěma obdélníky zasazených do sebe. Část prvního podlaží vystupuje před zbytek objektu a je zastřešeno plochou střechou. Druhé podlaží je zastřešeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Střešní krytina domu je tvořena plechovou falcovanou krytinou stříbrné barvy. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné, z pórobetonových tvárnic zděných na lepidlo pro pórobetonové zdivo. Ve druhém podlaží jsou svislé konstrukce tvořeny SDK příčkami. Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými betonovými panely. Otvorové výplně oken a dveří jsou z plastových profilů, v místě vstupů jsou výplně otvorů řešeny hliníkovými profily. Vnitřní podlahy jsou řešeny na podlahovém vytápění s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby a laminátu. Barevné provedení fasády je v barvě bílé. Část fasády tvoří dřevěný obklad ze sibiřského modřínu s bezbarvým ochranným lakem.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...