Dodávka halového objektu PENTA – servis spol. s r. o.

Realizováno: v etapách 2014, 2019, 2022

Novostavba haly pro firmu PENTA-servis byla realizována ve třech na sebe navazujících etapách. Vždy se nejprve musel zbourat stávající již nevyhovující objekt, na jehož místě vyrostla nová hala přesně odpovídající požadavkům investora.

Investiční záměr byl rozdělen na tři dílčí kroky, které naše firma všechny realizovala. Výsledkem jednotlivých etap je jedna velká výrobní a skladovací hala o celkových rozměrech 80x30m. Konstrukčně je hala tvořena železobetonovými sloupy, patkami, průvlaky a vazníky. Opláštění haly je z izolačních sendvičových panelů, kotvených do ŽB sloupů. Střešní konstrukce je tvořena z trapézových plechů, tepelné izolace a hydroizolační vrstvy z mPVC. Podlaha je z leštěného drátkobetonu. Prosvětlení haly je zajištěno pásovým obloukovým otevíravým světlíkem, osazeným do střešního pláště. Součástí naší dodávky byly i zpevněné plochy kolem objektu ze zámkové dlažby a asfaltu.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...