Energetické úspory na budově knihovny v Kostelci nad Orlicí

Realizováno: 03/2021 – 06/2021

Byly realizovány stavební úpravy objektu městské knihovny. Stavební úpravy byly navrženy tak, aby v maximální možné míře respektovaly stávající architektonický vzhled. Bylo provedeno zateplení obvodového zdiva, výměna výplní otvorů, výměna klempířských prvků (parapety, atiky, oplechování stříšek). V místě atiky došlo k opravě okrajů hydroizolačního a tepelněizolačního souvrství střechy. Dále byly realizovány vnější motoricky ovládané hliníkové žaluzie, kastlíky žaluzií jsou nepřiznané.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...