HL Luže-Košumberk – pavilon K, energet. úspory, stavební úpravy, výtah

Realizováno: 04/2021 – 11/2021

Stavební práce spočívaly zejména v provedení kontaktního zateplení minerální vatou, výměně stávajících výplní otvorů a v realizaci lůžkového výtahu. V této souvislosti byly provedeny i stavební úpravy a udržovací práce uvnitř objektu, které spočívaly v modernizaci koupelnových jader, výměně a doplnění rozvodů elektroinstalace, včetně doplnění úsporného osvětlení, v provedení slaboproudých rozvodů systému „sestra-pacient“ a v dodávce vzduchotechniky. V rámci udržovacích prací došlo k výměně poškozených podlahových krytin, repasi a částečné výměně vnitřních dveří a doplnění obkladů a dlažeb. V části objektu byly provedeny nové kazetové a sádrokartonové podhledy. Celý objekt byl nově vymalován. Pro zajištění plynulé dopravní obslužnosti a bezpečného přístupu do objektu byla nově vybudována i asfaltová příjezdová komunikace a chodníky ze zámkové dlažby.

  • Referenční list ke stažení
    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...