Hrubá stavba rodinného domu Sruby

Realizováno: 11/2021 – 06/2022

Pro investora jsme prováděli hrubou stavbu přízemního rodinného domu ve tvaru L, o zastavěné ploše 190 m2, dle individuálního projektu od společnosti G-SERVIS. Dům je založen na dvoustupňových základových pasech a železobetonové desce. Zdivo domu je z keramických cihel plněných vatou POROTHERM 50 T Profi zděných na tenkovrstvou maltu. Stropní konstrukce je navržena a realizována jako keramobetonový strop Porotherm MIAKO. Zastřešení je řešeno valbovou střechou z příhradových vazníků, střešní krytina BRAMAC Moravská taška. Komínové těleso je provedeno v systému CIKO TEC.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...