Kompletační hala společnosti KASTT

Realizováno: 07/2020 – 11/2020

Jednalo se o přístavbu šaten, přístavbu zastřešení a kompletační halu, která bude sloužit pro montážní práce lehkého strojírenského charakteru. Tvar přístavby šaten je jednoduchý obdélníkový, stavba má plochou střechu s atikou. Přístavba je funkčně propojena se stávajícím objektem i s navrhovanou plachtovou halou. V objektu se nachází dva různé provozy s rozdílnými podlahovými a střešními skladbami. Přístavba příručního skladu je zastřešení stávající zpevněné plochy ve výšce 4,48 m ocelovými rámy s trapézovým plechem. Jedná se o zastřešení venkovního prostoru pultovou střechou. Ocelové sloupy jsou kotveny do základů z betonových patek a ocelový rám je kotven ke stávajícím sloupům haly. Kompletační hala je jednoduchá dvoulodní hala ocelové konstrukce, navazuje na část šaten. Je zastřešena sedlovou střechou s mírným spádem 6°. Opláštění haly je ze sendvičových panelů s vodorovným kladením, sokl do úrovně 1,2 m je tvořen betonovým panelem s pohledovým povrchem. Štítové stěny a okapní stěna směrem do areálu jsou opatřeny pásovým oknem.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...