Mokřad 1 v k.ú. Sedlec u Lanžova – stavební část, výsadby

Realizováno: 02/2024 – 03/2024

 

Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní. Realizací mokřadu došlo k revitalizaci nivy vodního toku Trotiny na ploše 0,7 ha. Účelem je zadržování vody v krajině, tvorba nových habitatů pro rostlinná i živočišná společenstva, zlepšení biodiverzity a tím zvýšení kvality celého navazujícího ekosystému.

Došlo k vyhloubení a modelaci tůně o ploše 3259 m2. Celkový výkop tůně činil 7 045 m3. Výkopek byl následně uložen do zemního valu v těsné návaznosti na tůň. Součástí projektu byla realizace interakčního prvku IP2, osetí zemního valu a dotčených ploch a výsadba 13 ks stromů (olše, lípa, jeřáb).

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...