Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024

Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní. Účelem je zadržování vody v krajině, tvorba nových habitatů pro rostlinná i živočišná společenstva, zlepšení biodiverzity a tím zvýšení kvality celého navazujícího ekosystému. Jedná se o úpravu/ přestavbu stávající vodní nádrže na mokřadní vodní plochu o rozloze 700 m2. Odtěženo bylo 630 m3.

 Součástí projektu bylo mimo jiné:

–           odtěžení sedimentu

–           vegetační úpravy

–           úprava a stabilizace břehů

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference