Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou

Realizováno: 01/2017 – 07/2018

Stavba je umístěna mezi severní partie dvou stávajících objektů Sociálních služeb Města Rychnova n. Kněžnou. Pomocí této stavby dojde k faktickému provoznímu bezbariérovému propojení všech tří budov v jeden celek. Vnitroblok tvoří komorní prostranství s odpočinkovou zónou. Stavba je třípodlažní, od severu částečně zapuštěný objekt s plochou střechou. Z jižní strany byl navržen monumentální vstupní portikus přes dvě patra. Ten vytváří krytou odpočinkovou část s lavičkami a je zjemněn balkonem i přístřeškem nad hlavním vstupem. 1. NP je charakteru vstupní partie, kancelářského a technického zázemí (prádelna, technologie stavby). 2. NP obsahuje společenskou část – denní stacionář, s možností pobytu na krytých balkonech; a kuchyňský provoz. 3. NP je pobytovou částí s patřičným zázemím, jako je sesterna, jídelna. Páteřní chodba nejvyššího podlaží je koncipována i jako místo setkávání.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...