Obytný soubor 13 „pasivních“ rodinných domů „u Vodárny“ v Praskačce

REALIZACE: 07/2021 –  11/2022

Jedná se o soubor 13 nepodsklepených dvoupodlažních rodinných domů, jež jsou součástí 2 zrcadlených řadových domů (7 a 6), tyto bloky domů tvoří kompaktní obytnou zástavbu. Z hlediska tvarového řešení se jedná o jednoduchou hmotu kvádru se šikmou střechou se sklonem 35°, ze kterého vystupuje, směrem do ulice i do zahrady, kvádr s plochou střechou. Obytné prostory v RD jsou větrány nuceným rovnotlakým způsobem pomocí rekuperační jednotky. Vytápění je navrženo elektrickými topnými kabely v podlaze s termostaty v jednotlivých místnostech. Pro ohřev vody je navržen elektrický ohřívač TV. Na střeše RD jsou osazeny fotovoltaické panely. Domy jsou navrženy s ohledem na dotační titul Zelená Úsporám jako energeticky úsporné – „pasivní“, s požadavkem na neprůvzdušnost obálky budovy n50 ≥ 0,6-1/hod

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...