Oprava centrální kruhové věže zámku Karlova Koruna

Realizováno: 03/2018 – 10/2018

Vlastní sanace centrální kruhové věže znamenala ztužení pomocí ocelových táhel a ocelových konstrukcí, připomínající obruče na sudech, postupně kotvených a svařených profilů a dílců. Tyto dílce byly z důvodu štukatérsky zdobené fasády a ozdobných prvků říms realizovány za částečného provozu zámku z interiérové strany, kdy vlastní stavba uvnitř zámku od částí určených pro prohlídky a další akce, byla oddělena provizorním, na lanech zavěšeným, prachu vzdorným stropem. Součástí této akce bylo i provedení nového osvětlení a oprava havarijního stavu oken na centrální věži včetně oplechování vysutých ozdobných říms. Veškeré viditelné rozvody uvnitř centrální kruhové věže byly přemístěny a nahrazeny novými, pod nově utvořené dubové lavice a sokly. Rovněž byla provedena sanace parketových podlah na ochozu centrální věže.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...