Oprava PB nábřežní zdi – Cidlina, Chlumec nad Cidlinou

Realizováno: 08/2023 – 10/2023

Předmětem stavby byla úprava toku (vodního díla) spočívající v opravě nábřežní zdi délky 40 bm o výšce 2,5 m. Byla rozebrána stávající zeď z pískovcových bloků. Poškozené pískovcové bloky byly nahrazeny novými. Zhlaví zdi bylo zakončeno pískovcovou římsou, na které bylo osazeno nové zábradlí.

 Stavba probíhala na území Ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru města a zároveň se dotýkala dvou nemovitých kulturních památek (sochy sv. Václava a budovy č.p. 1). Součástí stavby byla i demontáž a následná montáž zábradlí, jehož části jsou památkově chráněny.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...