Přístavba a změny stavby rodinného domu, Pardubice

Realizováno: 12/2014 – 05/2016

Změna stavby zahrnuje stavební úpravy vnitřku stávajícího RD a přízemní přístavbu k RD, dále novostavbu přízemního doplňkového objektu zahradního skladu a nové uliční oplocení. Stávající polovina dvojdomu je přízemní objekt s půdou pod sedlovou střechou s polovalbou, částečně podsklepený. Hlavní obytný prostor nově vyplňuje většinu přístavby a je orientován prostřednictvím celoprosklené stěny do zahrady. Bylo provedeno zateplení objektu se zachováním původního architektonického členění fasády, byly osazeny nové okenní výplně s původním členěním a bylo provedeno nové souvrství střešního pláště včetně nové skládané taškové krytiny.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...