Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Realizováno: 03/2019 – 11/2019

Byla provedena přístavba, která plynule navazuje na stávající objekt hasičské zbrojnice a tvoří jeden monolitický celek. Navržené úpravy respektují tvar a velikost stávajícího objektu. V přístavbě je v 1NP umístěna garáž pro 2 výjezdní vozidla. 2NP bude sloužit pro potřeby jednotky. Bude zde umístěna učebna, kuchyňka, šatna a sklad technických prostředků. Navrhované nové zdivo je provedeno jako zděné z cihelných bloků. Nosné obvodové konstrukce jsou po obvodu ztuženy želbet. monolitickým věncem. Stavba je zastřešena plochou střechou. Krytina je z mPVC folie. Výplně otvorů jsou plastové, zasklené izolačním dvojsklem. Dále byly provedeny nové zpevněné plochy a rekonstrukce stávajících zpevněných ploch.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...