Přístavba výrobního obj. Dřevotvar družstvo, Jablonné n. Orl.

Realizováno: 09/2021 – 04/2022

Byla realizována přístavba k stávajícímu čtyřpodlažnímu výrobnímu objektu. Přístavba je obdélníkového půdorysu a zastřešená pultovou střechou s mírným sklonem. Přístavba je zděná z bloků Ytong, s ocelovým skeletem na styku se stávajícím objektem, se zastřešením z panelů Spirol.

Poslední reference