Prodejna Pekařství Sázava, Karla IV. v Hradci Králové

Realizováno: 09/2018 – 11/2018

V rámci stavby se řešené prostory upravily na prodejnu pekařství a cukrářství. Bylo provedeno pouze několik úprav, spočívajících v bourání příček a stěn a ve vybudování nových příček, úpravě podhledu v prodejně a přípravně. Stávající vstupní dveře a výlohy zůstaly zachovány. Dále byly položeny nové podlahy, byla provedena nová kompletace EL, ZTI a VZT.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...