Prodejna Pekařství Sázava, Karla IV. v Hradci Králové

Realizováno: 09/2018 – 11/2018

V rámci stavby se řešené prostory upravily na prodejnu pekařství a cukrářství. Bylo provedeno pouze několik úprav, spočívajících v bourání příček a stěn a ve vybudování nových příček, úpravě podhledu v prodejně a přípravně. Stávající vstupní dveře a výlohy zůstaly zachovány. Dále byly položeny nové podlahy, byla provedena nová kompletace EL, ZTI a VZT.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference