Půdní vestavba bytových jednotek v BD 413/414, Doudleby nad Orlicí

Realizováno: 09/2020 – 10/2021

Pro investora jsme prováděli úpravou nosných konstrukcí podkroví objektů a provedení vikýřů ve střední části objektů (mezi schodišťovými prostory) a v obou průčelích objektů, což vyžadovalo zrušení stávajících plných vazeb krovů a jejich náhradu v podobě ocelových rámů v dispozičně vhodných místech. Obvodové stěny vikýřů tvoří rámová konstrukce z dřevěných hranolů.

  • Referenční list ke stažení
    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...