Rekonstrukce balkónů Severní 717 – 720 Hradec Králové

Realizováno: 08/2018 – 11/2018

Na stávajícím bytovém domě byla provedena oprava a rozšíření balkónů. Došlo k sanaci balkonové desky. Repasovaná balkónová deska je staticky zajištěna ocelovou konstrukcí obepínající boky a čelo desky. Součástí rámu opásání je rozšiřující rám, který tvoří nosnou konstrukci rozšíření balkónu. Podlahu rozšířené části tvoří betonová deska, vyztužená svařovanou ocelovou sítí, vybetonovaná na profilované trapézové VSŽ plechy. Na betonovou desku jsou provedeny stěrkové hydroizolace a nalepena keramická dlažba. Podhled tvoří kontaktní zateplovaní systém se silikonovou tenkovrstvou omítkovinou střední zrnitosti, světlé barvy. Výplně zábradlí jsou z desek Fundermax a tahokovu. Na bocích balkonu je nad zábradlím dřevěná treláž – mřížka pro popínavé rostliny. Nad nejvrchnějším balkonem je stříška – markýza. Výplň je z bezpečnostního skla Connex neprůhledného, mléčného.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...