Rekonstrukce chladících věží LZD Kolín

Realizováno: 10/2018 – 12/2018

Jednalo se o založení pro šest nových samostatných jednotek chladicích věží SO-90. Chladící věže jsou osazeny na železobetonové základové zdi. Konstrukce je založena hlubině na velkoprůměrových pilotách. Pod základovou zdí byl v ploše mezi pilotami proveden podkladní beton. Mezi základovými zdmi se nachází podlahová deska tl. 160 mm z betonu vyztuženého konstrukční výztuží.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...