Rekonstrukce chladících věží LZD Kolín

Realizováno: 10/2018 – 12/2018

Jednalo se o založení pro šest nových samostatných jednotek chladicích věží SO-90. Chladící věže jsou osazeny na železobetonové základové zdi. Konstrukce je založena hlubině na velkoprůměrových pilotách. Pod základovou zdí byl v ploše mezi pilotami proveden podkladní beton. Mezi základovými zdmi se nachází podlahová deska tl. 160 mm z betonu vyztuženého konstrukční výztuží.

Poslední reference