Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II

Realizováno: 09/2019 – 05/2020

Jednalo se o rekonstrukci objektu bývalé kotelny, kdy byl objekt částečně přestavěn a využíván pro účely SDH a také pro dětské centrum. Objekt je složen ze dvou kvádrů oproti sobě posunutých jak výškově, tak polohově. Byla odstraněna část objektu (sýpka) z důvodu vytvoření nového vjezdu do garáže. Byly realizovány nové přístavby pro vstup do objektu. V hlavní části objektu byly vybourány veškeré příčky a podlahy v 1. NP a byla odstraněna část stropu pro budoucí schodiště. Skladba střechy objektu byla odstraněna až na nosnou konstrukci. Rekonstruovaný objekt je provozně rozdělen do tří částí. Hlavní vstup do objektu je situován na západ a slouží pro vstup do provozní části odborné přípravy. Druhý vstup je situován z východní strany objektu. Ústí do druhé provozní části věnované zázemí SDH. Zázemí SDH je umístěno jak v 1.NP tak v 2.NP, jeho propojení je přes schodiště umístěné v třetí části sloužící jako garáže zásahových vozidel a vybavení SDH. Zázemí SDH je propojeno s provozem pro odbornou přípravu v 2.NP.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference