Rekonstrukce objektu bývalé školy Bělá

Realizováno: 11/2020 – 12/2021

Rekonstruovaný objekt je částečně podsklepený s dvěma nadzemními podlažími a podstřešním prostorem. Stávající střešní rovinu tvoří průnik dvou sedlových střech. V rámci střešního pláště došlo k ubourání jednoho komínového tělesa a drobným opravám střechy.  Stěny 1. NP byly zatepleny systémem ETICS. Dřevěné stěny 2. NP byly částečně sanovány a zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken, povrch tvoří obklad z fasádních plechových šindelů. Stávající dožilá okna byla nahrazena novými dřevěnými okny s tepelně izolačním zasklením, vzhledově zachovávající původní členění. V rámci rekonstrukce došlo k odizolování zdiva proti zemní vlhkosti. Bylo vybudováno i kompletně nové schodiště. Dispozičně se v 1. NP nachází společenský sál s kuchyňským koutem, knihovna, hygienické zázemí a skladové prostory. Ve 2. NP jsou umístěny dva byty 3+kk. V 1. PP se nachází sklepy pro byty, kolárna, sklad pro provoz v 1. NP a technická místnost. Podstřešní prostor je volný a  bude sloužit pouze pro přístup na střechu a ke komínu.  V rámci stavebních prací byl zřízen nový zdroj vytápění tepelným čerpadlem a kompletně nové rozvody instalací vč. vzduchotechnických a nová otopná tělesa. Nově byly zřízeny i elektroinstalace vč. domovní přípojky. Z venkovních prostor to jsou např. nová parkovací stání a v prostoru před jižní fasádou byla vytvořena terasa, která je lemována opětnou betonovou zídkou se zábradlím.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...