Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 – 12/2022

Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové zóně města Letohrad (rejst. č. ÚSKP 2032), bylo obnovit funkci oranžerie v kombinaci s vytvořením reprezentačního prostoru a vrátit budově její historický vzhled. Součástí díla bylo vytvoření vnitřní voliéry s umělou skálou a dodávka výstavních květin. Tato naše stavba získala ocenění Památka roku 2023 v Pardubickém kraji !

Poslední reference