Rekonstrukce půdních prostor na učebny a zajištění bezbariérovosti, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Realizováno: 04/2019 – 01/2020

Předmětem realizace byla vestavba odborných učeben a přístavba výtahu. Jednalo se o rozsáhlou podsklepenou historickou budovu se dvěma přístavbami, o třech nadzemních podlažích, zastřešenou sedlovou střechou. Byla provedena nástavba schodiště s plochou střechou a finální krytinou z PVC fólie. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný rám, byla provedena kompletní výměna krovu. Nový krov je podpořen soustavou ocelových rámů. Nástavba byla provedena z keramických tvárnic. Byl instalován nový vnější prosklený výtah. Výtah je proveden jako osobní, lanový, bezstrojovnový. Bylo upraveno stávající hygienické zázemí.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...