Rekonstrukce rodinného domu Záchlumí

Realizováno: 03/2021 – 09/2021

Stávající rodinný dům již nevyhovoval dnešní nárokům na bydlení. Zákazník požadoval zachovat architektonický ráz budovy, avšak žádal doplnit prostory pro trvalé bydlení v dnešním standardu. Obytná část původního domu byla zbourána, hospodářská část budovy – stodola byla zachována. Přístavba je řešena jako dvoupodlažní objekt navazující na stávající část, konstrukčně je založená na dvoustupňových základových pasech, podkladním betonu. Zdivo 1NP je provedeno z keramických broušených cihel POROTHERM tl. 300 mm zděných na PU pěnu, stropní konstrukce je z pohledových dřevěných trámů ukotvených na železobetonovém věnci. Podkroví je navrženo a provedeno jako „dřevostavba“, klasický vázaná tesařská konstrukce krovu, tj. vaznicová soustava – stojatá stolice, vč. tesařské konstrukce „půlštoků“ a štítové stěny! Sedlová střecha je pokryta malo-formátovou střešní krytinou BRAMAC TEGALIT.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...