Revitalizace a rekonstrukce brownfield, Orlické Záhoří

Realizováno: 02/2020 – 05/2021

Jednalo se o objekt bývalého výrobního areál. Tento jednopodlažní objekt byl vybudován z betonových dílců, na betonové sloupy byly osazeny příhradové železobetonové vazníky sedlového typu. Při revitalizaci byla halová část rozdělena vnitřními zděnými příčkami a vznikl nový sklad, garáže SDHO, šatna SDHO, dále keramická dílna, cvičná kuchyně a víceúčelový sál. Jednotlivá garážová stání mají svá výjezdová vrata – sekční rolovací systém. V původním velíně výrobní haly je umístěna šatna pro dobrovolné hasiče. Došlo k revitalizací střešního a obvodového pláště objektu. Střešní krytina na hale byla sejmuta v plné míře a byly použity asfaltové pásy na teplené izolační desce Polsid. Světlík haly byl opatřen novou výplňovou konstrukcí (lehká – hliník). Obvodový plášť byl lokálně opraven a opatřen novou povrchovou úpravou. V místě temperování objektu byl plášť opatřen tepelnou izolací. Rovněž byla provedena výměna stávajících výplní otvorů – původní dřevěná okna byla nahrazena plastovými. Nové vstupní rampy byly vyzděny z betonových bednících bloků se svrchní betonovou deskou z drátkobetonu, rovněž vyrovnávací venkovní schodiště je betonové.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference